VEILIGHEID

Reijbroek Bouwservice wil niet alleen excelleren in de bouwactiviteiten, maar ook in alle aspecten op het gebied van veiligheid en gezondheid. We doen er alles aan om schade aan gezondheid, milieu en eigendommen te voorkomen.

Optimale veiligheid vraagt om goede samenwerking en voortdurende inzet en betrokkenheid. Ook tijdens uw project letten wij continu op de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen. Wij hanteren een actief beleid om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Wij geloven dat persoonlijke ongevallen en schade aan gezondheid, milieu en eigendommen te voorkomen zijn.

Ons beleid is erop gericht een effectieve werkomgeving te behouden, waarin de kans op ongelukken en incidenten tot het minimum beperkt worden. Alle werknemers en het management hebben hun individuele verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat alle veiligheidsmaatregelen genomen worden.